Likviditetsstyring

 

Når budgettet udarbejdes, vil det både indeholde en resultatopgørelse og en balance, som bl.a. viser udviklingen i virksomhedens likviditet.

Likviditet er lig med virksomhedens betalingsevne, og mange konkurser kan undgås, hvis der er fokus på pengestrømmene i virksomheden.

Er likviditeten knap, og vil du være sikker på, at der er råd til de planlagte investeringer i fremtiden, kan Allround Regnskab & Økonomi udarbejde et rullende likviditetsbudget, som hele tiden tager ændrede  forudsætninger i betragtning.

Det er alt andet lige nemmere at bede banken om en udvidelse af kreditrammen på forkant end på bagkant!